Fundacja

im. Juliusza Stanisława Harbuta

Since 1935

Kim jesteśmy?

Nasza fundacja jest organizacją non-profit z siedzibą we Wrocławiu, dostarczająca pomoc prawną pro bono osobom potrzebującym oraz jednocześnie dbającą o dorobek naukowy i literacki naszego patrona profesora Juliusza Stanisław Harbuta, przedwojennego krakowskiego adwokata, a mojego prapradziadka.
~ Maciej Oniszczuk, fundator

Jesteś w trudnej sytuacji i szukasz pomocy prawnej?

Nasz Patron

Dr Juliusz Stanisław Harbut urodził się 12 stycznia 1883 roku w Motkowicach (powiat jędrzejowski, obecne województwo świętokrzyskie). Był jednym z trojga rodzeństwa, a jego ojciec był zarządcą tamtejszego majątku ziemskiego.

Po ukończeniu szkół średnich rozpoczął studia w Krakowie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował w latach 1903 – 1907. Po ich ukończeniu obronił w 1909 r. doktorat. W 1911 ożenił się z mieszkanką Krakowa – Gabrielą Kellner, z którą miał córkę – Aldonę.

Aplikację sędziowską odbył w Sądzie w Kolbuszowej, by po zdaniu w 1908 r. egzaminu sądowego następnie powrócić do Krakowa, gdzie zaczął pracę jako sędzia. Następnie wyjechał wraz z rodziną do Krzeszowic k. Krakowa, gdzie otworzył własną praktykę adwokacką. W latach 1929-1931 pełnił funkcję burmistrza miasta Krzeszowic. Był również oficerem Wojska Polskiego w stopniu Kapitana.

Okres krzeszowicki to okres wielkiej aktywności społecznej, literackiej oraz patriotycznej dr Harbuta. Swojemu patriotyzmowi oraz miłości do wszystkiego, co polskie dawał wyraz w swoich pracach literackich. Był wielkim wielbicielem twórczości Mickiewicza, który był dla niego wzorem. Dowodem tego uwielbienia była podróż do Turcji w 1928 r., gdzie poszukiwał prawdziwych przyczyn zgonu wieszcza, uważając, że ten został otruty. Brał również udział w wyjeździe delegacji Rządu po prochy generała Józefa Bema, a po powrocie wyprawę opisał w książce pt. „Po prochy gen. Bema”. W dziele „Mały Rzym” opisywał sprawę Barbary Ubryk, która poruszała opinię publiczną Europy w II połowie XIX w. Sprawa ta dotyczyła uwięzienia i przetrzymywania w krakowskim klasztorze chorej psychicznie zakonnicy, a następnie głośnego procesu kryminalnego nad jej przełożonymi.

Kilka lat przed II wojną światową wrócił wraz z rodziną do Krakowa i podjął pracę w Sądzie Okręgowym. Na zaproszenie Polonii odbył podróż do Chicago w Stanach Zjednoczonych, podczas której wygłosił szereg referatów z historii Polski. Polonia amerykańska zaprosiła go ponownie, tym razem prosząc o przywiezienie urny z ziemią z miejsca urodzenia Kazimierza Pułaskiego. Uroczyste pobranie ziemi w Winiarach odbyło się 29.06.1939 r. Spisano akt pobrania podpisany przez miejscowych dostojników, a następnie srebrna urna wraz z ziemią została wręczona dr Harbutowi. Miała być ona przewieziona do Chicago we wrześniu 1939 r., jednak wybuch wojny pokrzyżował te plany. Aby ukryć urnę przed Niemcami, dr Harbut przekazał urnę do Klasztoru o.o. Kapucynów w Krakowie, gdzie była przechowywana przez całą wojnę, a obecnie znajduje się w Muzeum Piłsudskiego w Warce. Poza wskazanymi powyżej podróżami celem jego wypraw były także między innymi Jerozolima, Paryż, Kair, Rumunia, Syria, Stany Zjednoczone.

Dr Juliusz Stanisław Harbut zmarł w maju 1954 r. i został pochowany na Cmentarzu Rakowickiem w Krakowie.


W skład jego twórczości literackiej wchodzą:
1. Generał Bem w Turcji - Warszawa : Książnica-Atlas, 1929,
2. Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym (jeden z największych procesów politycznych w dziejach narodów) - Warszawa : Książnica-Atlas, 1926
3. Po prochy generała Bema: wrażenia i rozważania z podróży przez Rumunję, Bułgarię, Turcję, Palestynę i Syrię - Warszawa : skł. gł. Książnica-Atlas, 1929
4. Mały Rzym. 4 Tomy:
- Tom I i II w dwusetną rocznicę urodzin Jerzego Krasickiego - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1936
- Tom III Przekleństwo złego czynu - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1936
- Tom IV Grzech Barbary Ubryk - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1938
5. Józef Chłopicki : w 100-letnią rocznicę bitwy pod Grochowem - Warszawa : skł. gł. Książnica-Atlas, 1931
6. Na grobie Aleksandra Wielkiego
7. Sąd Sejmowy
8. Generał Bem w Turcji
9.Stanisław August wobec powstania Narodu Polskiego
10. Wielkopolanie w Insurekcji Kościuszkowskiej i Kraków w dniu 24 marca 1794
11. Bitwa Sznekocińska i zajęcie Krakowa przez Prusaków
12. Losy Panińskiego po bitwie Maciejowickiej
13. Kartki z Holandii i z Londynu
14. Listy z Paryża, Grecji, Turcji, Ziemi Świętej, Afryki i Ameryki
15. Współpraca z pismami krajowymi: Kurier Warszawski, Tygonik Ilustrowany, Przegląd Współczesny, Czas, Nowa Reforma, Ilustrowany Kurier Codzienny
16. Współpraca z pismami zagranicznymi w Ameryce, Azji i Afryce

Obsługę prawną zapewnia

W zakresie prawa cywilnego
Oniszczuk & Associates

W zakresie prawa karnego
adwokat Artur Miłoń

W zakresie prawa budowlanego
Smagała Strzelczyk

W zakresie mediacji
adwokat Anna Koropczuk

W zakresie czynności notarialnych
notariusz Agnieszka Kogut

Kontakt

Adres

Fundacja im. Juliusza Stanisława Harbuta
Św. Mikołaja 8/11
50-125 Wrocław

E-mail: fundacja@harbut.pl

KRS: 0000585576
NIP: 8971816205
REGON: 363040797
Zapoznałem się i zgadzam z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.
Aby móc skorzystać z pomocy:

1. Opisz ze szczegółami swój problem.

2. Uzasadnij dlaczego nie stać Cię na skorzystanie z prawnika.

3. Prześlij zapytanie przez formularz kontaktowy.