Fundacja

im. Juliusza Stanisława Harbuta

Since 1935

Kim jesteśmy?

Nasza fundacja jest organizacją non-profit z siedzibą we Wrocławiu, dostarczająca pomoc prawną pro bono osobom potrzebującym oraz jednocześnie dbającą o dorobek naukowy i literacki naszego patrona profesora Juliusza Stanisław Harbuta, przedwojennego krakowskiego adwokata, a mojego prapradziadka.
~ Maciej Oniszczuk, fundator

Jesteś w trudnej sytuacji i szukasz pomocy prawnej?

Obsługa prawna

Prawo jest nieodzownym elementem działania każdej firmy. Dobra umiejętność stosowania prawa na każdym etapie decyzyjnym swojej działalności kompleksowo pomaga zarówno małym jak i dużym przedsiębiorcom w rozwoju swoich firm. W sytuacjach takich niezwykle przydatna staje się pomoc prawna. Coraz częściej przedsiębiorcy odczuwają potrzebę skonsultowania się z doświadczonym prawnikiem przed podjęciem decyzji biznesowych. Zawsze, gdy zdajemy sobie sprawę, że nie rozumiemy w pełni zawieranej umowy albo podjęta przez nas decyzja może mieć znaczący wpływ na działalność, warto poradzić się prawnika.

Czym jest obsługa prawna?

Obsługa prawna to inaczej nawiązanie stałej współpracy z wykwalifikowanymi prawnikami, którzy przeprowadzą analizę prawną każdej sytuacji przedsiębiorstwa. Taka forma współpracy jest niezwykle korzystana, ponieważ prawnik doskonale zna obsługiwaną firmę i orientuje się w jej strukturze i problemach. Obsługa prawna przedsiębiorców może przybrać postać kompleksowej, stałej usługi, jak także konsultacji doraźnych. Obsługa prawna może przyjąć formę otworzenia własnego działu prawnego albo zatrudnienia zewnętrznej kancelarii prawnej. Z reguły rozpoczęcie współpracy z kancelarią prawną jest korzystniejsze zarówno finansowo (nie trzeba utrzymywać pomieszczeń, sprzętu i pracowników) jak i merytorycznie, ponieważ kancelarie współpracują z ekspertami w poszczególnych dziedzinach.

Korzyści płynące ze stałej obsługi prawnej

Bieżące porady prawne są niezwykle korzystne dla dynamicznie rozwijającej się firmy. Kancelaria zajmująca się stałą obsługą prawną jest w stanie bardzo sprawnie udzielać porad prawnych związanych z bieżącą działalnością. Usługi kancelarii prawnych ukierunkowane są na efektywne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców i udzielanie im skutecznej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dobrze wykwalifikowani prawnicy bez problemu przygotują wezwanie do zapłaty, projekty dokumentów korporacyjnych firmy, poprowadzą rozmowy z zaległymi dłużnikami, sporządzą i przeanalizują umowy gospodarczej nie tylko, pomogą w procesie negocjacyjnym, przygotują profesjonalne opinie prawne, wzory umów i regulaminów, którymi przedsiębiorstwo będzie posługiwać się na co dzień, a także sprawnie przeprowadzą wszelkie postępowania sądowe. Pomoc prawna jest również niezbędna przy rozpoczynaniu swojej działalności. Formalności związane z założeniem spółki są bardzo skomplikowane. Warto powierzyć przeprowadzenie całego procesu rejestrowego doświadczonemu zespołowi prawnemu. Analogicznie sytuacja wygląda przy wprowadzeniu zmian w rejestrze przedsiębiorców, procesie likwidacyjnym czy wszelkiego rodzaju przekształceniami działalności. Regulacje prawne w tym zakresie są bardzo szczegółowe i nie wszystkie informacje są zebrane w jednej ustawie. Popełnienie błędu w formularzach może dużo kosztować, taks samo jak brak dołączenia odpowiedniego dokumentu. Przedsiębiorcy świadomi ryzyka jakie niesie za sobą prowadzenie własnej firmy zatrudniają prawników do stałej obsługi prawnej, aby zapewnić swoim interesom maksymalne bezpieczeństwo. Pomoc prawna jest więc doskonałym rozwiązaniem dla każdej firmy, która chce sprawnie świadczyć swoje usługi.

Kontakt z kancelarią

Przy podejmowaniu decyzji biznesowych niezwykle istotny jest czynnik czasu. Dlatego bardzo ważny jest szybki i sprawny kontakt z kancelarią. Obecnie dla dobrego prawnika odległość od klienta nie stanowi problemu. Zarówno pomoc prawna przez internet, porady prawne online jak i pomoc prawna przez telefon, to podstawa funkcjonowania profesjonalnej i szanującej klienta kancelarii prawnej.

Zakres obsługi prawnej

Gama pomocy prawnej jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

W zakres obsługi prawnej wchodzą:

 • porady prawne dotyczące bieżącej działalności,
 • analiza i opiniowanie umów,
 • sporządzanie umów, regulaminów i statutów,
 • pomoc prawna online,
 • przygotowywanie umów pracowniczych,
 • reprezentacja w kontaktach z dłużnikami, a także przed organami administracji, sądami oraz organami egzekucyjnymi,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • porady prawne przez internet,
 • windykacja wierzytelności,
 • ochrona przed wierzycielami,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • przekształcenie i podział spółek,
 • rejestrowanie zmian w KRS,
 • porady prawne przez telefon,
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych.

Obsługę prawną zapewnia

W zakresie prawa cywilnego
Oniszczuk & Associates

W zakresie prawa karnego
adwokat Artur Miłoń

W zakresie prawa budowlanego
Smagała Strzelczyk

W zakresie mediacji
adwokat Anna Koropczuk

W zakresie czynności notarialnych
notariusz Agnieszka Kogut

Nasz Patron

Dr Juliusz Stanisław Harbut urodził się 12 stycznia 1883 roku w Motkowicach (powiat jędrzejowski, obecne województwo świętokrzyskie). Był jednym z trojga rodzeństwa, a jego ojciec był zarządcą tamtejszego majątku ziemskiego.

Po ukończeniu szkół średnich rozpoczął studia w Krakowie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował w latach 1903 – 1907. Po ich ukończeniu obronił w 1909 r. doktorat. W 1911 ożenił się z mieszkanką Krakowa – Gabrielą Kellner, z którą miał córkę – Aldonę.

Aplikację sędziowską odbył w Sądzie w Kolbuszowej, by po zdaniu w 1908 r. egzaminu sądowego następnie powrócić do Krakowa, gdzie zaczął pracę jako sędzia. Następnie wyjechał wraz z rodziną do Krzeszowic k. Krakowa, gdzie otworzył własną praktykę adwokacką. W latach 1929-1931 pełnił funkcję burmistrza miasta Krzeszowic. Był również oficerem Wojska Polskiego w stopniu Kapitana.

Okres krzeszowicki to okres wielkiej aktywności społecznej, literackiej oraz patriotycznej dr Harbuta. Swojemu patriotyzmowi oraz miłości do wszystkiego, co polskie dawał wyraz w swoich pracach literackich. Był wielkim wielbicielem twórczości Mickiewicza, który był dla niego wzorem. Dowodem tego uwielbienia była podróż do Turcji w 1928 r., gdzie poszukiwał prawdziwych przyczyn zgonu wieszcza, uważając, że ten został otruty. Brał również udział w wyjeździe delegacji Rządu po prochy generała Józefa Bema, a po powrocie wyprawę opisał w książce pt. „Po prochy gen. Bema”. W dziele „Mały Rzym” opisywał sprawę Barbary Ubryk, która poruszała opinię publiczną Europy w II połowie XIX w. Sprawa ta dotyczyła uwięzienia i przetrzymywania w krakowskim klasztorze chorej psychicznie zakonnicy, a następnie głośnego procesu kryminalnego nad jej przełożonymi.

Kilka lat przed II wojną światową wrócił wraz z rodziną do Krakowa i podjął pracę w Sądzie Okręgowym. Na zaproszenie Polonii odbył podróż do Chicago w Stanach Zjednoczonych, podczas której wygłosił szereg referatów z historii Polski. Polonia amerykańska zaprosiła go ponownie, tym razem prosząc o przywiezienie urny z ziemią z miejsca urodzenia Kazimierza Pułaskiego. Uroczyste pobranie ziemi w Winiarach odbyło się 29.06.1939 r. Spisano akt pobrania podpisany przez miejscowych dostojników, a następnie srebrna urna wraz z ziemią została wręczona dr Harbutowi. Miała być ona przewieziona do Chicago we wrześniu 1939 r., jednak wybuch wojny pokrzyżował te plany. Aby ukryć urnę przed Niemcami, dr Harbut przekazał urnę do Klasztoru o.o. Kapucynów w Krakowie, gdzie była przechowywana przez całą wojnę, a obecnie znajduje się w Muzeum Piłsudskiego w Warce. Poza wskazanymi powyżej podróżami celem jego wypraw były także między innymi Jerozolima, Paryż, Kair, Rumunia, Syria, Stany Zjednoczone.

Dr Juliusz Stanisław Harbut zmarł w maju 1954 r. i został pochowany na Cmentarzu Rakowickiem w Krakowie.


W skład jego twórczości literackiej wchodzą:
1. Generał Bem w Turcji - Warszawa : Książnica-Atlas, 1929,
2. Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym (jeden z największych procesów politycznych w dziejach narodów) - Warszawa : Książnica-Atlas, 1926
3. Po prochy generała Bema: wrażenia i rozważania z podróży przez Rumunję, Bułgarię, Turcję, Palestynę i Syrię - Warszawa : skł. gł. Książnica-Atlas, 1929
4. Mały Rzym. 4 Tomy:
- Tom I i II w dwusetną rocznicę urodzin Jerzego Krasickiego - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1936
- Tom III Przekleństwo złego czynu - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1936
- Tom IV Grzech Barbary Ubryk - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1938
5. Józef Chłopicki : w 100-letnią rocznicę bitwy pod Grochowem - Warszawa : skł. gł. Książnica-Atlas, 1931
6. Na grobie Aleksandra Wielkiego
7. Sąd Sejmowy
8. Generał Bem w Turcji
9.Stanisław August wobec powstania Narodu Polskiego
10. Wielkopolanie w Insurekcji Kościuszkowskiej i Kraków w dniu 24 marca 1794
11. Bitwa Sznekocińska i zajęcie Krakowa przez Prusaków
12. Losy Panińskiego po bitwie Maciejowickiej
13. Kartki z Holandii i z Londynu
14. Listy z Paryża, Grecji, Turcji, Ziemi Świętej, Afryki i Ameryki
15. Współpraca z pismami krajowymi: Kurier Warszawski, Tygonik Ilustrowany, Przegląd Współczesny, Czas, Nowa Reforma, Ilustrowany Kurier Codzienny
16. Współpraca z pismami zagranicznymi w Ameryce, Azji i Afryce

Kontakt

Adres

Fundacja im. Juliusza Stanisława Harbuta
Św. Mikołaja 8/11
50-125 Wrocław

E-mail: fundacja@harbut.pl

KRS: 0000585576
NIP: 8971816205
REGON: 363040797
Zapoznałem się i zgadzam z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.
Aby móc skorzystać z pomocy:

1. Opisz ze szczegółami swój problem.

2. Uzasadnij dlaczego nie stać Cię na skorzystanie z prawnika.

3. Prześlij zapytanie przez formularz kontaktowy.